آشنایی با انواع ماهی ها

انواع ماهی ها:

ماهی قزل آلای دریاچه :
رنگ بدن این ماهی نقره ای و در پهلو ها لکه های ستاره ای شکل دیده می شود.


قزل آلای طلایی :
یکی از زیر گونه های قزل آلاهای رنگین کمان است که اغلب به عنوان قزل آلای طلایی کالیفرنیایی که در انشعابات رودخانه زندگی میکند شناخته می شود.


ماهی گریلینگ :
ماهی آب شیرین با فلس های نقره ای و باله پشتی بزرگ.


ماهی آزاد :
آزاد ماهی ها به طور معمول در آب های شیرین به دنیا می آیند سپس به اقیانوس ها رفته و برای تخم گذاری به آب های شیرین باز میگردند.


قزل آلای رودخانه ای :
قزل آلاها انواع مختلفی دارند.قزل آلای پرورشی درمقایسه با انواع رودخانه ای و دریایی یدکمتری دارد.به دلیل سطح پایین جیوه برای خانمهای باردار توصیه می شود.


ماهی آنچووی:
ماهی متو نام ماهی ریزی است که در سواحل جنوبی خلیج فارس بسیار فراوان است این ماهی در انگلیس آنچووی نامیده می شود.