غذاهای ایرانی

غذاهای ایرانی

تودلی مرغ مازندران(مرغ شکم پر)


شیشلیک شاندیز با سبزیجات تفت داده شده


تکیه ماستی با سینه مرغ با سبزیجات تازه


کباب ماهی قزل آلا با سبزیجات تفت داده شده


ته چین مرغ و بادنجان


کباب قفقازی
فیله گوساله و سینه مرغ . سبزیجات تفت داده شده


چلوکباب لقمه نگین دار
دورچین سبزیجات تفت داده شده


چلو جوجه کباب بی استخوان
دورچین سبزیجات